Преподаватели

Учители в начален етап:

Гергина Минчева - старши начален учител

Кръстина Павлова - старши начален учител

Учители в прогимназиален етап:

Красимира Златева – старши учител по български език и литература и музика

Радостина Узунова  – старши учител по английски език и музика

Галина Гогуланова  –  учител по математика, информационни технологии, технологии и предприемачество

Евтим Топалов  – старши учител по история и цивилизации, география и икономика, физическо възпитание и спорт

Мария Димитрова – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астронимия, човекът и природата

Учители в групи за целодневна организация:

Петя Иванова  – старши учител в група за ЦДО

Диана Нинова  – учител в група за ЦДО

Други

Иван Ангелова  – психолог