Бюджет

Бюджет

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА 


Правителството одобри Бюджет 2021: какви са ключовите показатели |  Бизнес.dir.bg    БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2021 ГОДИНА


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 


  Държавният бюджет е на дефицит от 326.6 млн. лева - News.bg БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2020 ГОДИНА


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА 


 БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2019 ГОДИНА


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА 


БЮДЖЕТ НА ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2018 ГОДИНА