Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

НОВО: Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

1. "Занимателен графичен дизайн" - 5-7 клас 

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 - Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

X. Бланка - проект

XI. Програма - образец

XII. Общ отчет

XIII. Представителна изява


Обучителна платформа: Проект Образование за утрешния ден - https://obrazovanieto.info/den/mod/page/view.php?id=25

Умения и знания, с които се сдобиха учениците по време на обучението си в клуб IT Нинджа ( жълт колан):   

жълт колан

 

 

1. Могат да използват различни търсачки за намиране на информация  

2. Сравняват различни източници за да оценя надеждността на информацията, която намира  

3. Класифицират информацията по методичен начин, с помощта на файлове и папки, за да мога да я намират по-лесно. Правят резервни копия на информация и файлове, които са запазили

4. Могат да използват разширени функции на няколко средства за комуникация (например използване на Voice over IP и споделяне на файлове)

5. Могат да използват инструменти за сътрудничество за например споделени документи/ файлове, които някой друг е създал  .

6. Могат да използват някои функции на онлайн услуги (например обществени услуги, електронно банкиране, пазаруване онлайн)

7. Предават или споделят знания с други онлайн потребители (например чрез инструменти за социални мрежи или в онлайн общности). Наясно съм с и използвам правилата на онлайн комуникация ("нетикет") 

8. Могат да създават сложно цифрово съдържание в различни формати (например текст, таблици, изображения, аудио файлове)  

9. Могат да използват инструменти / редактори за създаване на уеб страница или блог, използвайки шаблони (например WordPress)

10. Могат да направят основно форматиране (например въведете бележки под линия, графики, таблици), касаещи съдържание, създадено от мен или друг потребител 

11. Знаят как да правят справки и повторно да използвам съдържание, обект на авторското право. Имам основни познания по програмиране  

12. Имат инсталирани програми за сигурност на устройството/та, които използвам за достъп до Интернет (напр. антивирусна програма, защитна стена). Използват и актуализират тези програми редовно. Използвамт различни пароли за достъп до оборудване, устройства и цифрови услуги и ги променям периодично  

13. Могат да идентифицират сайтове съобщения, които биха могли да се използват за измама. Могат да идентифицирам фишинг мейл 

14. Могат да оформят собствена онлайн идентичност и да следят цифровия си отпечатък 

15. Разбират рисковете за здравето, свързани с употребата на цифровите технологии (например ергономичността, риск от пристрастяване)  

16. Разбират положителното и отрицателното въздействие на технологиите върху околната среда 

17. Могат да използват цифровите технологии за решаване (нетехнически) проблеми 

18. Могат да изберат цифров инструмент, който отговаря на нуждите ми и чиято ефективност може да бъде оценена  

19. Могат да разрешат технологични проблеми чрез проучване на настройките и опциите на програми или инструменти  

20. Редовно актуализират своите цифрови умения. Наясно са с възможностите си и се опитват да подобряват познанията си.