ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, 

спазвайки Мерките за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции, прилагайки стриктно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година, както и с оглед на добрата Ви информираност, веднъж седмично ще качваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището ни или извънредно – при наличие на болен или карантиниран ученик, учител или друг служител, при карантиниране на паралелка и за промяна на мерките и правилата за обучение чрез електронния дневник.

С уважение, 

Мария Костадинова

Директор на ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Роза