ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 

ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Уважаеми ученици и родители!

Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед.

Всички ученици от ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Роза, ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: Microsoft Teams. Учебните часове ще се провеждат по съществуващото седмично разписание, но часовете ще бъдат с различно времетраене на основание Наредба №10 за работа в електронна среда. Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.

Учениците, които имат нужда от обща или допълнителна подкрепа, ще получат съдействие от училищния психолог.

Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки.

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички!