НА УЧИЛИЩЕ ОТ 4 ЯНУАРИ: Учениците от 1 до 4 клас ще учат присъствено

НА УЧИЛИЩЕ ОТ 4 ЯНУАРИ: Учениците от 1 до 4 клас ще учат присъствено

Утре е 4 януари 2021 година и е първият ден от новата година, в който в училището ще се чуе детска глъчка, липсваща ни от много време.

В училище посрещаме с голяма радост учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.

За голямо наше съжаление учениците от пети, шести и седми клас продължават да се обучават, както през месец декември, в електронна среда от разстояние /онлайн/.

Началото на учебните часове, за учениците от начален етап е 8,30 часа, със седмичното разписание /програмата/, което ви е известно. За учениците от прогимназиален етап промени няма - остава така, както е било през месец декември.

За най-голяма наша радост, до този момент в училището няма постъпила информация за болни, карантинирани ученици или ученици в контакт с болни и карантинирани. Остава Вашето задължение да ни информирате за промяна на тези обстоятелства и ЗАЕДНО ДА ОПАЗВАМЕ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ.

Няма болни, карантинирани или контактни лица от персонала.

ПОСРЕЩАМЕ УЧЕНИЦИТЕ НИ С РАДОСТ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНАТА УЧЕБНА СРЕДА.

Мария Костадинова