Анкета за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове

Анкета за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове

Анкета за установяване нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове

Уважаеми родители,
във връзка с писмо № 9105-46/05.02.2021 г., на заместник-министъра на образованието и науката, провеждаме допитване до вас относно необходимостта от провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците.

Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2 – причинител на заболяването.

При провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в рамките на 15 минути, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR. Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но инвазивното действие се осъществява от медицински специалист.

Изследването е по желание и целта е да се намали възможността от предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За малолетни и непълнолетни деца и ученици е неабходимо съгласие на родител/настойник.

Настоящата анкета има за цел да установи нагласите на родителите. 

Може да я попълните до 17,30 часа на 10 февруари (сряда).

КЪМ АНКЕТАТА